MRM
maritime resource management
(UKLJUČUJE D45, D46, D47A, D47B)


UKRATKO O MRM-U

Najčešći je uzrok nesreća na moru ljudski faktor. Nedostatak timskoga rada i komunikacije, neprimjereni stavovi pojedinaca, nesigurna politika kompanije, neiskustvo, stres, umor i slično tipični su uzroci pogrešaka. Ovaj tečaj upravljanja pomorskim resursima za cilj ima stvoriti stavove koji jamče sigurnost i osvijestiti okolnosti situacija koje dovode do pogrešaka. Dugoročno gledano, to rezultira smanjenjem broja nesreća i poboljšanjem profesionalnog standarda pomoraca. Više o MRM-u (PDF)

CERTIFIKATI KOJE OBUHVAĆA MRM

Svi niže navedeni programi izobrazbe pokriveni su tečajem Maritime Resource Management (MRM) te se po potrebi mogu odabrati pojedinačno ili u kombinaciji. Kroz 4 dana trajanja tečaja (ili 2 dana za jednu svjedodžbu) program pokriva sljedeće certifikate:

  • D45 Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu
  • D46 Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici
  • D47A Rukovođenje, upravljanje posadom te unapređenje timskog rada na brodu – radna razina
  • D47B Rukovođenje, upravljanje posadom te unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

Provjerite koji su od navedenih certifikata potrebni za Vašu poziciju na brodu

KOME JE NAMIJENJEN TEČAJ?

Tečajevi su namijenjeni časnicima, inženjerima, pomorskim pilotima i osoblju na kopnu.

METODE RADA

Rad na računalu, predavanja i radionice.

CERTIFIKACIJA

Odaberite putem online prijave koji od navedenih certifikata su Vam potrebni i pridružite se prvoj slobodnoj grupi. Po završetku tečaja pristupnik dobiva MRM-certifikat te Potvrdnicu ministarstva za svaki pojedini tečaj koji je prijavio. Uvjerenje ili Potvrdnica izdaje se pristupniku koji je bio prisutan na 95 % (ili više) sati ukupnog programa obrazovanja i izobrazbe pri čemu se praktični dio obrazovanja ili izobrazbe mora pohađati u cijelosti.


Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske ovlastilo je Pomorsko učilište DGS d. o. o. za sve programe izobrazbe.