PRIJAVA

Odaberite željeni tečaj i prijavite se online prijavnicom. Netko iz DGS-a kontaktirat će vas sa svim potrebnim informacijama. Prijave primamo najkasnije 3 dana prije početka tečaja. O početku i rasporedu tečaja obavijestit ćemo vas na vrijeme.

* Obavezna polja
U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte nas na broj +385 51 561 921

U slučaju da je tečaj popunjen, prednost sudjelovanja imaju pristupnici koji se vremenski ranije prijave. Za sudionike izvan Hrvatske u mogućnosti smo organizirati smještaj i prijevoz. Zadržavamo pravo otkazati ili odgoditi tečaj za koji se ne prijavi dovoljno polaznika, budući da takvo okruženje neće biti zadovoljavajuće za kvalitetan rad.